دیابت و مدرسه

دیابت بیماری است که بر روی همه اعضای خانواده تاثیر می گذارد، خصوصا اگر این شرایط در فرزند خانواده تشخیص داده شود. این فرق نمی کند که پدر یا مادر، همسر و یا یکی از اعضای خانواده فرد مبتلا به دیابت هستید، درک شما از دیابت و حمایت همه جانبه از فرد مبتلا می تواند تاثیر بسیار زیادی در تمامی مراحل زندگی فرد مبتلا داشته باشد. آیا شما نگران مراقبت پزشکی و هزینه ها و یا چگونگی کنترل دیابت در مدرسه هستید؟ ما در اینجا اطلاعات و منابعی را برای کمک به کودکان دیابتی و اعضای خانواده آنها برای تطابق زندگی با دیابت فراهم آورده ایم.

                     
دیدگاه‌ها ۰

*
*

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .